Preisträger Locarno 1991   

Oblako

Oblako-Ray (Nuage-paradis), Nikolai Dostal (URSS)

Dienstag, 13. August 1991, 15:38