Prix Locarno 1992   

Sishi
Sishi Buhuo (Family Portrait), Li Shaohong (Chine)

dimanche, 16 août 1992, 12:15